poniedziałek, 22 października 2012

last time


Bardzo chcę pozwolić temu odejść. Jest Cię tu coraz mniej, chcę moje życie z powrotem. 

i t   c o u l d   b e   o v e r