czwartek, 9 sierpnia 2012

collide



Gdyby tylko dało się cienką linią oddzielić od niechcianego czasu, ożyłabym. 
Potrzebuję zniknąć na chwilę. 







Umieranie jest sztuką, tak jak wszystko inne. Robię to wyjątkowo dobrze.