poniedziałek, 11 czerwca 2012

DREAM CATCH ME

Grzech we mnie rozrasta się, każda moja myśl krąży wokół niego, jak ćma wokół światła - pięknie i bogato zdobionej lampy. Jest cicho, za cicho, niebezpiecznie. Czuję się przez tę trwogę starą, rozgoryczoną kobietą, starającą się schować cały niedostatek uczuć w przesadnej elegancji, w każdym papierosie bądź lampce wina. Czy jest coś, co mogłoby sprawić, że ciepło drgnie we mnie, czy jest coś, co pozwoli mojej duszy wypłynąć na wierzch i odetchnąć?
Znajduję się właśnie na granicy szaleństwa, twoja twarz jest tak blisko mnie, gdy tylko zamknę oczy. Mam na rękach krew, wiem że to nasza. Ilekroć się przebudzę czuję jej metaliczny posmak w ustach. Z każdym otwarciem oczu cały wszechświat utwierdza mnie w przekonaniu, że zniszczyłam wszystko, co najlepsze, dokańczając tę misję okrutnym mordem nad własnym istnieniem.
I wszystko, co uśpione, wszystko, co żywe, wszystko złe i dobre, wszystko, co wysoko i nisko, wszystko dla mnie Tobą, wszystko to Ty.
Jakim prawem?

dream catch me, 
dream catch me when i fall


.. or else i won't come back at all