czwartek, 24 maja 2012

BLOOD BANK

,, Dla mnie... Byłam zadurzona w takim rodzaju miłości. Chyba byłam bardziej zakochana... No wiesz, w lataniu... Nie wiem, w lądowaniu, w kawiarniach, w papierosach... W powiewie nowości. Tego nie ma. To idea miłości. Kochasz ideę bardziej niż jego. Kochasz odległość. A kiedy odległość znika... Kiedy... kiedy nie trzeba już przemierzać oceanu, wszystko co trzeba przemierzyć to korytarz... W każdym razie wszystko skończone.̛̛ ̛

/ Wyśnione Miłości.