czwartek, 5 maja 2011

BITTER

Moje serce jest nocą.
Cóż możesz wiedzieć o nocy,
kuląc się ze strachu,
stroniąc od ciemności
pod kocem?